סוגי צוואות

אדם רשאי להשאיר הוראות בחייו כיצד יחולק עזבונו לאחר פטירתו. הדרך היחידה האפשרית על פי חוק להותרת הוראות לחלוקת רכוש ועיזבון אחרי פטירה, היא בדרך של צוואה.

כל הותרת הוראות לאחר פטירה, שאינה ערוכה בדרך של צוואה – אינה תקפה ואינה מאפשרת לקיים את הכתוב בה. מכאן, שאדם המעוניין להותיר אחריו צוואה מחויב לערוך אותה באחת מארבעת הדרכים האפשריות לעריכת צוואה המנויות בחוק הירושה. להלן ארבעת צורות עריכת צוואה, מהפשוטה ביותר עד לנדירה ביותר.

 

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא הפשוטה ביותר ומאפשרת לכל אדם להותיר מסמך הוראות מחייב לאחר פטירתו בצורה פשוטה וקלה לביצוע.

על-מנת שצוואה בכתב יד תהא תקפה – יש צורך במרכיב יסוד בסיסי והוא כתב ידו של המצווה.

הדפסת המסמך או כתיבתו בכתב ידו של אחר שוללת מהמסמך את תוקפו כצוואה. בנוסף לכתב היד, יש להוסיף אף תאריך וחתימה של המצווה.

היתרון של צוואה בכתב יד הוא פשטות עריכתה –  אולם, כאן אף חסרונה, שכן במצב של התנגדות לקיום צוואה לא יהיה אף גורם אשר יוכל להעיד על רצונו של המצווה, על הסובב את עריכת הצוואה ועל הנסיבות אשר יש בהן כדי לחזק את תוקפה וקיומה.

סוגי צוואות

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא הצוואה הנפוצה ביותר והמוכרת ביותר בקרב כלל האוכלוסייה. מרבית עורכי הדין נוהגים לערוך צוואות בעדים, פעולה שגורמת לכך שהצוואות בעדים תהיינה מרובות יותר.

צוואה בעדים יכולה להיות מודפסת או בכתב ידו של אחר, ואין היא נושאת כל סממן של המצווה מלבד חתימתו.

כדי שצוואה בעדים תהיה תקפה – יש צורך בקיומם של שני עדים לצוואה, אשר יאשרו בגוף הצוואה שהם עדים לה וכי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו.

מלבד עדים לצוואה, על הצוואה לשאת אף תאריך ורצוי כי המצווה יחתום על כל עמודיה ולא רק בעמוד האחרון, וזאת במטרה לוודא שלא נוספו ו/או הושמטו פרטים במכוון או בשוגג לאחר חתימתו של המצווה.

בכל מקרה בו קיים חשש כי תוגש התנגדות לקיום צוואה שכזו, בין במצב בו המצווה מבוגר או חולה ובין במצב בו קיים חשש לטענות התנגדות נוספות – רצוי אף לתעד את עריכת הצוואה באמצעות וידאו, דבר אשר יכול לחזק מאוד את הצוואה ולצמצם את אפשרויות ההתנגדות לה.

 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות, היא צוואה הנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון.

כדי שצוואה שכזו תהא תקפה – די בכך שהמצווה יאמר את דברו בפני השופט, הדיין או הנוטריון.

השופט הדיין או הנוטריון מעלים את הדברים על הכתב ומוספים את חותמתם.

צוואות בפני שופט או דיין הינן צוואות נדירות, ואילו צוואה בפני נוטריון היא צוואה תדירה יותר, אולם צריך להקפיד במצב שכזה שכל ההוראות החלות על נוטריונים, מתמלאות אף בעת עריכת הצוואה, כגון קיומה של חוות דעת רפואית במצב של אדם שאינו נייד וכו’.

 

צוואה בעל פה – צוואת שכיב מרע

צוואה בעל פה – כשמה כן היא – צוואה שאומר אדם בעל פה בנוכחותם של שני עדים.

צוואה בעל פה היא צוואה ייחודית לשיטת המשפט הישראלית והיא נשאבה מהמשפט העברי, שם קיימת “צוואת שכיב מרע”.

מבחינה עקרונית, אדם אשר צופה בפני מוות, כגון אדם העומד לעבור ניתוח מסוכן או אדם גוסס או הנכנס למצב של סכנה קשה – רשאי לומר לשניים, בין יחד ובין לחוד, את רצונו בדבר מה שיעשה בעיזבונו לאחר פטירתו.

כדי שצוואה בעל פה תהא תקפה – על העדים אשר שמעו את רצון המצווה להעלות את הדברים ששמעו על הכתב בדרך של “זיכרון דברים” ולהפקיד את זיכרון הדברים אצל רשם הירושות, סמוך ככל שניתן לקרות האירוע. חשוב להדגיש, כי צוואה בעל פה תקפה ככל שהמצווה אכן אינו יכול עוד לערוך צוואה אחרת בתוך שלושים ימים ממועד עריכתה (כגון אם המצווה נפטר בתוך שלושים יום). בכל מקרה אחר – בטל תוקפה של הצוואה.

רחוב הנמל 36, קומה 4 שער 3

ת.ד 33356  חיפה 313202

טל' : 04-8661919 | פקס: 04-8664599

 

לייעוץ השאירו הודעה או חייגו: 04-8661919