תביעת מזונות טרם לידת הילד

מזונות טרם לידת הילד

בישראל קיימים מקרים רבים בקרב בני זוג שנישאים זה לזה נכנסים להריון ובטרם לידת הילדה מתחילים בהליך גירושין. במקרים אלו בראש ובראשונה עולה שאלת המזונות, האם קיימת אופציה להגיש תביעת מזונות טרם לידת הילדה? ובמילים אחרות, האם ניתן לכרוך את מזונות הקטינים טרם נולדו אל תביעת הגירושין?

כאשר נתקלים במקרים משפטיים נדרש לבחון האם קיים מעמד משפטי כלשהו או לחלופין האם קיימות זכויות משפטיות? לכן, בנושא זה עולה התהייה לגבי קיום מעמדו המשפטי של העובר וזכויותיו. במדינות רבות בעולם נותנים לעובר מעמד משפטי של אדם כבר מהשבוע ה-24 להריון. לעומת זאת בישראל , בוחנים את מעמדו המשפטי של כל אדם ואדם לפי ס' 1  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בסעיף זה מציינים כי זכויותיו וחובותיו המשפטיות של האדם חלות מגמר לידתו ועד שילך מן העולם. לפיכך כאשר נבחן את מעמדו וזכויותיו המשפטיות של העובר בישראל, נראה כי הוא  מוכר אך ורק לאחר הלידה. כלומר, לא קיים לעובר מעמד משפטי כלל.

ניתן לראות דוגמא לגישה של ישראל בנושא מעמדם המשפטי של העוברים בפס"ד 4570/98 פלונית ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה. בפס"ד זה מציין השופט גייפמן בהחלטתו את גישתם של בתי המשפט בישראל שלא לראות עוברים כבעלי מעמד משפטי.

מזונות טרם לידת הילד

בד בבד עם החוק ניתן לראות כי הפסיקה בישראל רואה גם כן את העובר כנטול זכויות ומעמד משפטי ולכן, תביעת המזונות המוגשת טרם לידת הילדה אינה קיימת. אך יחד עם זאת, בתביעות מסוג זה יצרו בתי המשפט בישראל אופציה שתבטיח הגנה עתידית. באופציה זו אחד ההורים (כתובע למזונות) יוכל לבקש מבית המשפט פסק דין הצהרתי למנוייו כאפוטרופוס של העובר. בעזרת פסק דין זה ייווצר מצב שבו לאחר לידת הילדה יוכל (אחד מהורי העובר-התובע) להגיש תביעת מזונות בשם הילד.

הפסיקה בישראל אומנם אינה מכירה בפועל במעמדו המשפטי של העובר ובזכויותיו למזונות בטרם נולד אך מנגד מצליחה לשמר עליהם. היא מבטיחה באמצעות פסק דין הצהרתי כי זכויותיו העתידיות של העובר יישמרו בכך שהאפוטרופוס יוכל לדאוג לעניינו של העובר עד שייוולד. השופטת טובה שטרסברג- כהן מציינת במאמרה "מעמד העובר במשפט הישראלי" את חשיבותו של הפסק דין ההצהרתי ואת פרשנותו המרחיבה לסעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בנוסף,  ציינה במאמרה כי פסק דין זה מאפשר דרישת מתן ערובה או בטוחה למזונות להם יהיה זכאי העובר שייוולד.

לאור האמור לעיל, ניתן לראות כי בישראל לא ניתן לכרוך את תביעת מזונות העובר בתביעת הגירושין קל וחומר שלא ניתן להגיש תביעת מזונות טרם לידת הילדה בבית משפט לענייני משפחה. אך כמו בכל עניין משפטי קיימים שני צדדים למטבע והצד השני במקרה הנוכחי הוא כי ניתן לשמר את זכויות העובר לעתיד.

רחוב הנמל 36, קומה 4 שער 3

ת.ד 33356  חיפה 313202

טל' : 04-8661919 | פקס: 04-8664599

 

לייעוץ השאירו הודעה או חייגו: 04-8661919