בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הוקם מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”א-1995 במטרה ליצור ערכאה משפטית המתמחה בפתרון סכסוכים משפחתיים, מתוך הבנת המורכבות והייחודיות הטמונה בסכסוכים אלו. בית המשפט לענייני משפחה יושב כערכאת שלום, ומשכך ערעורים על פסקי דין שניתנו בו יוגשו לבית המשפט המחוזי.

השופטים היושבים בדין בבית המשפט לענייני משפחה, הנם שופטים המתמחים בתחום דיני המשפחה, המעמד האישי והירושה במטרה להעניק למתדיינים מענה הולם לסכסוכים הטעונים הבאים לפתחם. שופטי בית המשפט לענייני משפחה מוסמכים ואף מקפידים להיעזר בגורמי מקצוע לשם הכרעת הסכסוך, במטרה להגשים את תכליתו של החוק. כך למשל, מוסמכים השופטים להפנות את הצדדים ליחידת הסיוע שלצד בית-המשפט במטרה לנסות וליישב את הסכסוך על דרך ההסכמה, או להפנות את הצדדים למומחים לשם קבלת חוות דעת הנחוצות להכרעה (פקידי סעד, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וכו’). בדומה, מוסמכים השופטים לסטות מסדרי הדין הנוקשים יחסית הנהוגים בערכאות ה”רגילות”, במטרה לייעל את ההליך ולהביא את הסכסוך המשפחתי אל קצו.

בית המשפט לענייני משפחה מחזיק בסמכות מקבילה לבתי-הדין הרבניים בתחומי משפט רבים, דבר היוצר “מרוץ סמכויות” ו”מרוץ החלטות”, לפיו הצד אשר הקדים לפנות לערכאה המשפטית בה בחר, הוא שקובע היכן יתנהל הדיון, ולעיתים כתוצאה מכך אף קובע את אופיו של הדיון בשל השוני בין נקודות המבט של הערכאה האזרחית אל מול הערכאה הדתית בתביעות מסוימות. לפיכך, בטרם מוגשת תביעה שעניינה סכסוך בתוך המשפחה, ובייחוד מקום בו מדובר בתביעות גירושין, על כך הנגזר מכך, חשוב להיוועץ באיש מקצוע אשר יסייע בבחירת הערכאה המתאימה.

רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים בטופס או חייגו: 04-8661919

© Copyright - בנייה: אס אם דיזיין עיצוב: סטודיו שלומית טולדו