החזר מתנה בין בני זוג

מתנה בין בני זוג או הלוואה– האם ניתן לחייב בהשבה במקרה של פרידה?

בתביעות גירושין רבות, כמו גם בסכסוכים משפחתיים אחרים, עולה לא פעם שאלת גורלם של נכסים מסוימים, כאשר אחד מבני הזוג טוען כי ניתנו לו במתנה ואילו השני טוען כי עסקינן בהלוואה שיש להשיבה. עוה”ד טל איטקין, מומחית בדיני משפחה, מעמד אישי וירושה מסבירה על מעמדם של נכסי מתנה.

 

מתנה מהי?

החוק קובע כי מתנה היא כל נכס שהוקנה מטעם הנותן למקבל ללא תמורה. פעמים רבות מעניקים בני הזוג זה לזו במהלך החיים המשותפים מתנות יקרות ערך, החל מכספים ונכסים וכלה בתכשיטים וזכויות עבירות.

במקרה של סכסוך גירושין עלולות להתגלע מחלוקות ביחס לנכסים מסוימים, כאשר בן הזוג המקנה עשוי לטעון כי הנכס ניתן לבן הזוג השני בנאמנות או כהלוואה, בעוד בן הזוג המקבל טוען כי המתנה אינה ברת השבה. להבחנה בין נכס שניתן במתנה לבין כספים ו/או נכסים שניתנו כהלוואה ישנה חשיבות מרחיקת לכת על איזון המשאבים בין הצדדים.

החזר מתנה

האם מתנה היא נכס בר איזון לפי חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973, אשר חל כברירת המחדל ביחס לבני זוג שלא התנו על הוראותיו באמצעות עריכת הסכם ממון, קובע כלל בסיסי לפיו עם פרידת הצדדים יחולק כלל הרכוש המשותף שצברו הצדדים במהלך חייהם המשותפים באופן שווה. סעיף 5(א) לחוק האמור כולל רשימת נכסים/זכויות שלגביהם לא חל הכלל הבסיסי האמור, קרי נכסים שלגביהם לא ניתן לדרוש איזון משאבים שוויוני. הסעיף כולל בין היתר נכסים שקיבל מי מבני הזוג במתנה, וחל גם ביחס למתנות שהעניקו בני הזוג זה לזו.

במשך השנים הרחיבה הפסיקה את הלכותיה ביחס לנכסים שנתקבלו במתנה במהלך החיים המשותפים. בתוך כך נקבע למשל, כי נכס שניתן במתנה מצד בן זוג למשנהו לא יאוזן במעמד הפרידה, הגם שהכספים ששימשו לרכישתו של הנכס הם כספים שצבר בן הזוג המקנה בטרם הנישואים (אשר מוחרגים ככלל במסגרת סעיף 5 ומוגדרים כנכס שאינו בר איזון, בדומה למתנה). בבסיס קביעה זו, ניסיון מובהק של בתי המשפט ליצירת וודאות בין בני זוג, באופן שייתר טענות הדדיות בדבר השבת מתנות שניתנו במהלך החיים המשותפים כדבר שבשגרה בסכסוכי גירושין.

הדרך הטובה ביותר להימנע מסכסוכים ביחס לנכסי מתנה היא לעגן את עסקת המתנה בכתב, בצורה ברורה ומפורשת. בדרך זו, יהיה בן הזוג המקנה מנוע מהעלאת טענות בדבר הלוואה ו/או נכס שהוקנה בנאמנות ואילו מקבל המתנה יהא מוגן מפני טענות בדבר איזון המתנה. בדומה, גם במצב בו מועברים בין בני הזוג כספים ו/או נכסים כהלוואה מומלץ לחתום על הסכם הלוואה מפורש ומפורט. בדרך זו, גורלם של הנכסים יהא וודאי בהווה ובעתיד וימנעו מחלוקות משפטיות ואישיות מיותרות.

רוצים להתייעץ איתנו?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, לקבל מאיתנו עיצה ראשונית או לתאם עימנו פגישה. התקשרו לטלפון: 04-8661919
או השאירו פרטיכם בטופס, ונחזור אליכם בהקדם:

© Copyright - בנייה: אס אם דיזיין עיצוב: סטודיו שלומית טולדו