חלוקת מניות בגירושין

כל מה שצריך לדעת על חלוקת מניות בגירושין

לכל זוג ברור ומובן שיש לבצע חלוקת אופציות ומניות בעת גירושין, אך מעט מאוד יודעים כיצד זה נעשה ועל פי אילו קריטריונים נהוג לבצע חלוקת מניות בגירושין. ראשית חשוב להבין את ההגדרה של האופציות והמניות במקרים שכאלה:

אופציה – זכות שניתנת לעובד חברה למען רכישת מניות של החברה במועדים ידועים מראש ובמחירים קבועים.

מניה – נייר ערך אשר מקנה חלק בבעלות החברה, וכן זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק.

האופציות שניתנות לעובדים לרוב נעשות כתגמול או כתמריץ להשקיע בעבודה למשך זמן ארוך, אך משום שמדובר בנושא שמטרותיו משתנות בין חברה לחברה, וכן בשל הגיוון הרב שקיים בתוכניות האופציות השונות, בבתי המשפט נהוג להתייחס לכל מקרה על פי סוגו כשמגיעים לבצע החלטה בנושא חלוקת אופציות בין בני זוג .

יחד עם זאת, חלוקת אופציות נתפסת כסוגיה ייחודית ביחס לחלוקת  רכוש משותף שנצבר בתקופת נישואים, והדברים נובעים מטיבה ומאופייה של האופציה. נבהיר. כאשר מדובר באופציות – מימושן נעשה במועדים הקבועים – Vesting הנקבעים כאמור מראש. במקרה בו מימוש האופציות ורכישת המניות מותנה בהישארותו של בן הזוג במקום העבודה למספר שנים קצוב. בסיומה של התקופה הקבועה – ובמידה והאופציות לא מומשו, ניתן לממשן. יתרה מכך, יש לתת את הדעת מבעוד מועד לכך שמקובל במרבית המקרים הנוגעים לתוכניות אופציות לקבוע תקופת זמן במסגרתה לא ניתן למכור את המניה לאחר שהומרה מהאופציה.

אז מה בעצם משפיע על חלוקת אופציות בגירושין וחלוקת מניות?

כדי לחלק את האופציות והמניות בין בני הזוג, בית המשפט צריך לבדוק האם מדובר בנכסים שמשותפים לשני בני הזוג, וזאת נעשה בין היתר בעזרת מספר שאלות:

√ כיצד ניתנו האופציות – כרכיב שכר או כבונוס?
√ האם קיים קשר בין ערך האופציות וכמותן לבין תפקודו של העובד בעתיד?
√ האם מטרת מתן האופציות הייתה למשוך אנשים לעבוד בחברה?

אם ישנם תנאים להישארות בעבודה, הם לא משנים את המהות של האופציות, כל עוד ניתנו כתמורה עבור עבודה קודמת. אם אותה עבודה נעשתה לאחר הנישואין, הרי שמדובר בנכס שיש לשתף, אפילו אם דורשים מאותו עובד להישאר במקום העבודה גם לאחר הגירושין או מועד תום האיזון כתנאי למימוש הזכות. אם מנגד, העבודה המדוברת נעשתה לפני הנישואין, הרי שמדובר בנכס שאינו משותף לשני בני הזוג, אפילו אם העובד נשאר במקום עבודתו במהלך שנות נישואיו עבור מימוש הזכות.

אם ישנו תנאי לזכאות מימוש האופציה שעל פיו יש להישאר במקום העבודה לתקופה נוספת, אין זה בהכרח מעיד על כך שהאופציות ניתנו עבור התקופה שבה עבד בן הזוג במשך תקופת נישואיו או לפניה. אי אפשר לטעון בבית המשפט שהתניית הזמן למימוש האופציה היא הקובעת את מהותה, משום שיש לבחון את המטרה שעבורה ניתנו האופציות, ללא קשר למגבלת הזמן לצורך מימושן.

אם האופציות ניתנו כפיצוי עבור עבודה במהלך שנות הנישואין, הרי שהזכות החוזית כבר קיימת ועומדת לרשות העובד, ועל כן המשך הדרישה להעסקה הינו תנאי ותו לא. במקרה שכזה מדובר בנכס בר איזון או בר שיתוף, אך אם מדובר במצב שבו הפיצוי ניתן עבור עבודה לפני הנישואין ובזמן הנישואין יחדיו, מחשבים את השיתוף או האיזון על פי כלל הזמן, אשר משקלל את תקופת העבודה מאז תחילת הנישואין יחד עם התקופה הכוללת שבה עבד בן הזוג ועבורה ניתנו לו האופציות.

איך מתבצעת חלוקת מניות בגירושין בפועל?

ישנן כמה אפשרויות שעומדות בפני בית המשפט כשעולה סוגיית חלוקת מניות כחלק מחלוקת רכוש:

√ פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין של המניות.
√ פירוק שיתוף בדרך של מכירת המניות למרבה במחיר, וחלוקת התמורה שלהן בין בני הזוג.
√ פירוק שיתוף בדרך של תשלום שווי המניות על ידי בן או בת הזוג לאחר.

את ההערכה של שווי המניות עושים נכון ליום הפירוד של בני הזוג, ויש לכך שתי  סיבות – לאחר הפירוד בן הזוג יכול לעשות פעולות שיקטינו את שווי החברה, וכמובן שאין לחלק ממון או רכוש שצמח לאחר הגירושין ואשר נבע ממאמצים של אחד מבני הזוג בלבד.

דילוג לתוכן