ידועים בציבור

פסיקות בתי המשפט לאורך השנים הביאו להכרה במוסד הידועים בציבור בישראל. ידועים בציבור הינם מי שמנהלים חיי שיתוף עם בן/בת זוגם ללא נישואין. ההכרה במוסד הידועים בציבור הקנתה זכויות למשתייכים למוסד זה, כך נקבע כי ידועים בציבור זכאים לקצבת שארים ואף לדמי פנסיה של בן זוגם, וכמו כן לזכויות בדירת מגורים משותפת ללא נישואין.

הפסיקה הכירה בסטטוס הידועים בציבור גם לצורך חלוקת רכוש שנצבר במהלך חיי זוגיות, אך יחד עם זאת נמנעו בתי המשפט מהגדרה ממצה ומחייבת של הידועים בציבור. יתרה מכך, במשך השנים הדרישה לסממנים מובהקים של שיתוף הלכה ופחתה, עד שכיום די בהוכחה של יחסי משפחה תקינים תחת קורת גג אחת לצורך הוכחת שיתוף. גם בכללים גמישים ורחבים אלו קבעו יוצאי דופן, ובמקרים חריגים אף הכירו כידועים בציבור בבני זוג שלא התגוררו באותו הבית, ובמקרה אחר הכירו בבני זוג כידועים בציבור בעוד אחד הצדדים נשוי לאחר.

הממד העיקרי שבא לידי ביטוי במקרים דלעיל הוא ממד הזמן -משך החיים המשותפים. הפסיקה לא קבעה תקופה מינימאלית של חיים משותפים לצורך הכרתה בידועים בציבור, והדבר נבחן על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה; לעיתים די בתקופה קצרה לשם כך, 2-3 שנים, ולעיתים לא יהיה די אף בתקופה ממושכת יותר.

ככלל, בית המשפט יבקש לאתר סממנים של שיתוף בין הצדדים והסכמה מכללא לחיי שיתוף ושיתוף בנכסים, חיים אינטימיים כבעל ואשה וכן ניהול משק בית משותף. כשאין הסכם ממון בין הצדדים, הראיות לכך יהיו חיצוניות והדגש הוא על תפיסתם הסובייקטיבית של הצדדים את יחסיהם.

במידה ויוכרו בני זוג כידועים בציבור, תחול עליהם הלכת שיתוף הנכסים, אשר מקימה חזקה לפיה כל רכוש שנצבר החל מהיום בו החלו הצדדים לנהל משק בית משותף תחת קורת גג אחת יחולק שווה בשווה במקרה של פרידה. חשוב להדגיש, כי מדובר בחזקה הניתנת לסתירה. לפיכך, ככל שמי מבני הזוג יוכיח כי לא התכוון ליצור שיתוף בנכס מסוים, מוסמך ביהמ”ש להורות כי יוותר הוא בידי בן הזוג לו הוא שייך. באשר לנכסי עבר, קרי נכסים שהיו בידי מי מן הצדדים עובר לחייהם המשותפים, ברירת המחדל היא כי לא הייתה לבני הזוג כוונה ליצור לגביהם שיתוף. ואולם, גם ברירת מחל זו הינה בגדר חזקה, שכן במקרים בהם יוכיח מי מבני הזוג כי לצדדים הייתה כוונת שיתוף ספציפית לגבי נכס עבר, יוכל בית-המשפט להראות על איזונו בעת הפרידה. אחד הנכסים הנפוצים שלגביהם הכירה הפסיקה בכוונת שיתוף ספציפית, היא דירת המגורים בה התגוררו הצדדים במהלך חייהם המשותפים.

לשאלה האם בני-זוג נחשבים לידועים בציבור ולמועד תחילת החיים המשותפים וסיומם עשויות להיות השלכות כלכליות מרחיקות לכת. על כן, חשוב להיוועץ בצוות מקצועי בתביעות להכרה כידועים בציבור ואיזון משאבים בעת הפרידה.  הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ בתחום בכל עת.

דילוג לתוכן