מינוי כונס נכסים בעסק משפחתי משותף

כאשר בני-זוג מקימים יחדיו עסק משותף במהלך חיי הנישואין, מדובר ברכוש משותף לכל דבר ועניין, אשר טעון איזון במקרה של גירושין. אחת הדרכים להבטחת שמירת הזכויות ברכוש העסקי הינה מינוי כונס נכסים.

מהו הליך כינוס הנכסים ומה תכליתו?

הליך כינוס נכסים הינו הליך משפטי במהלכו תופס כונס הנכסים את הנכס ומקבל לידיו את השליטה בו. המטרה הינה להבטיח כי נושיו של בעל הנכס יוכלו לפרוע את חובם באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירת הנכס.

כינוס נכסים בעסק משותף

חוק יחסי ממון קובע כי במקרה של פרידה ובהעדר הסכם ממון שנחתם ואושר כדין על-ידי בית-המשפט, יתחלק הרכוש המשותף לבני-הזוג, דהיינו הרכוש שצבר כל אחד מהם ביחד או לחוד החל ממועד נישואיהם, באופן של מחצה על מחצה. במקרה בו בני הזוג הקימו לאחר נישואיהם עסק משותף, הרי שמדובר ברכוש משותף לכל דבר ועניין, ומשכך במקרה של פרידת הצדדים יש לחלקו שווה בשווה.

כאשר עסקינן בעסק משותף, יש לאמוד את שוויו לצורך איזון המשאבים בין בני הזוג. במרבית המקרים בהם מחליטים בני-הזוג על סיום שותפותם העסקית לצד סיום שותפותם האישית, ממנים בתי המשפט מומחים מטעמם (רו”ח, שמאי וכיו”ב) בכדי שיאמדו את שווי הנכסים העסקיים המשותפים לצדדים. לאחר שבית-המשפט עומד על שוויו של העסק, הוא ממנה כונס נכסים שיהיה אמון על מכירת העסק וחלוקת התמורה בין הצדדים להליך. היתרון המרכזי הינו שלאורך כל ההליך, ממועד מינויו של הכונס ועד המכירה, אמון הכונס על תפקודו השוטף של העסק לרבות עמידה בהתחייבויות כלפי צדדים שלישיים, בכדי למנוע מצב בו ירד שוויו של העסק נוכח התנהלותם של הצדדים עקב הליך הגירושין. באמצעות הליך זה, נמנע גם הסיכון שאחד מבני הזוג יקבל החלטות אשר אינן עולות בקנה אחד עם טובת החברה או העסק, בשל חיכוכיו האישיים עם בן-הזוג השני. כלומר, כונס הנכסים הממונה מטעם בית-המשפט אמון על המשך תפקודו של הנכס עד למכירתו, תוך שמירת הזכויות של כל אחד מן הצדדים להליך בעסק המשפחתי.

לעיתים, בני-הזוג אינם מעוניינים במכירת העסק, אלא באיזון שוויו בדרך של חלוקת המניות בין בני-הזוג. לכאורה, אפשרות זו עשויה להיטיב עם הצדדים היות והם אינם מאבדים את עסקם הרווחי לאחר שהשקיעו בו את מיטב מרצם במהלך חייהם. אולם, העדפת אפשרות זו עשויה להעלות קושי ניכר, בייחוד במקרים בהם רק אחד מבני הזוג היה בעל מניות פעיל בעסק, שכן העברת מחצית מן המניות אל בן-הזוג השני אשר אינו מתמצא באופן ניהולו של העסק עשויה לפגוע בתפקודו של העסק ובשוויו.

לסיכום, כל אחת מן האפשרויות העומדות בפני בני הזוג העתידים להיפרד בנוגע לעתידו של העסק המשותף טומנת בחובה יתרונות וחסרונות. לכן, על הצדדים לנסות ולהגיע להחלטה אשר תשרת את האינטרסים האישיים של כל אחד מהם אך תהיה גם ברת-ביצוע. כך למשל, במקרים בהם בני-הזוג אינם מסוגלים לתפקד לאחר פרידתם כשותפים עסקיים נוכח המשקעים הרבים המלווים את הליך הפרידה, רצוי כי יבקשו מבית-המשפט למנות כונס נכסים אשר יפעל למכירת העסק וחלוקת שוויו בין הצדדים. לעומת זאת, יכולת שיתוף פעולה עסקית עשויה למנוע מבני-הזוג לאבד את עסקם ולחסוך הליכים משפטיים ארוכים המלווים את מכירת העסק ואיזון שוויו.

רוצים להתייעץ איתנו?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, לקבל מאיתנו עיצה ראשונית או לתאם עימנו פגישה. התקשרו לטלפון: 04-8661919
או השאירו פרטיכם בטופס, ונחזור אליכם בהקדם:

© Copyright - בנייה: אס אם דיזיין עיצוב: סטודיו שלומית טולדו