נכסים ברי-איזון ונכסים שאינם ברי איזון

חוק יחסי ממון בין בני-זוג קובע, כי בהעדר הסכם ממון שנחתם ואושר כדין ע”י בית-המשפט או בית-הדין הרבני, יתחלקו נכסי הזוג במקרה של פרידה באופן שווה בשווה. ככלל, מדובר על נכסים שצברו בני-הזוג במהלכם של החיים המשותפים, ללא התחשבות בשאלה על-ידי מי מן הצדדים נצברו הנכסים או מי מן הצדדים נרשם כבעליהם (להלן: “נכסים ברי איזון”).
לצד זאת, קובע סעיף 5 לחוק רשימת נכסים חריגים, אשר לא יחולקו בין הצדדים במקרה של פרידה (להלן: “נכסים שאינם ברי-איזון”). בין היתר, מונה החוק את הנכסים הבאים: נכסים שהיו בבעלות כל אחד מן הצדדים לפני נישואיהם, נכסים שקיבל מי מן הצדדים בירושה או במתנה בתקופת הנישואין, גמלאות מן המוסד לביטוח לאומי ו/או גמלה או קצבה המשולמת לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות, וכן נכסים שלגביהם הוסכם מפורשות בין הצדדים כי לא יאוזנו במקרה של פרידה.

עולה השאלה, מה דינו של נכס אשר נקנה לאחר הנישואין הודות לכספים שקיבל אחד מבני הזוג בירושה? האם יש לראות נכס זה כנכס בר איזון כיוון שנצבר לאחר הנישואין, או שמא יש להחיל עליו את הוראות החוק האוסרות על איזון נכסים שהתקבלו בירושה?

המגמה הרווחת בפסיקה היא להימנע מסטייה מהוראות חוק יחסי ממון באשר לסיווגם של הנכסים. משכך ככלל, כל עוד יוכיח מי מבני-הזוג כי נכס שנצבר לאחר הגירושין נרכש הודות לכספים שקיבל בירושה ומבלי להידרש לכספו של בן-זוגו או כספים משותפים של הצדדים, ייטו הערכאות השיפוטיות להכריז על הנכס כנכס שאינו בר איזון. לעומת זאת, במקרים בהם יוכח כי הגם שנתקבלו כספים בירושה הרי שנעשה שימוש בכספים משותפים לשם רכישת הנכס או השבחתו, או במקרים בהם תוכח כוונת שיתוף ספציפית לגבי הנכס, שגם שנרכש מכספי ירושה או מתנה, ייטו הערכאות להורות על איזון הנכס.

רוצים להתייעץ איתנו?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, לקבל מאיתנו עיצה ראשונית או לתאם עימנו פגישה. התקשרו לטלפון: 04-8661919
או השאירו פרטיכם בטופס, ונחזור אליכם בהקדם:

© Copyright - בנייה: אס אם דיזיין עיצוב: סטודיו שלומית טולדו