עזבון שהינו עסק משפחתי

סכסוך בעניין ירושה עשוי להיות הליך ממושך מאוד, ולגבות מחיר נפשי וכלכלי רב מבני-המשפחה אשר נקלעו אליו, והפכו פעמים רבות לניצים בין לילה.
אחת הדרכים להימנע מסכסוך סביב העסק המשפחתי, הינה עריכת צוואה המגדירה מראש את חלוקת מניות החברה עוד בתקופת חייו של המנוח. החיסרון העיקרי, הינו כי צוואה ניתנת לשינוי בכל עת, ולעיתים לאחר הפטירה עשויות לעלות טענות כנגד תוקפה של הצוואה, ובכך להוביל לפתיחת הליך משפטי לבירור תוקפה ונפקותה של הצוואה. פתרון נוסף, הינו הסדרת אופן העברת המניות במקרה של פטירת בעלי המניות בתקנון החברה או עריכת הסכם בין היורשים בנוגע לאופן חלוקת המניות בחברה, פתרונות אלו עשויים להעניק ודאות רבה יותר, בהיותם מבוססים על הסכמת היורשים העתידיים מראש.

למרבה הצער, לעיתים הפתרונות שהוצעו לעיל אינם מצליחים למנוע את הסכסוך המשפחתי סביב העיזבון. במקרים בהם מתגלעת מחלוקת בין היורשים אודות חלקם בעיזבון, או במקרים בהם מוגשת לבית-המשפט התנגדות לצוואתו של המנוח, מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה הליך שעשוי להיפרס על פני שנים רבות. כאשר בעיזבונו של המנוח נכלל גם עסק משפחתי, עשויים ממדיו של הסכסוך לגדול אף יותר, וכך גם השלכותיו, שכן סכסוך היורשים עשוי לפגוע בתפקודו השוטף של העסק, בערכו ובשוויו. בכדי להימנע מתוצאה מצערת שכזו, מוסמך בית-המשפט למנות מנהל עיזבון, אשר יהא אמון על ניהולו השוטף של העסק ושמירה על תפקודו התקין, לרבות עמידה בהתחייבויותיו כלפי צדדים שלישיים, לאורך כל התקופה במהלכה מתנהל ההליך בבית המשפט. סמכויותיו של מנהל העיזבון מוגדרות על-ידי בית המשפט, והן עשויות להתרחש או להצטמצם בהתאם לאופיו של ההליך.

משרדנו מתמחה בניהול סכסוכי ירושה, בדגש על סכסוכי עזבון בהם מעורבים עסקים משפחתיים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ לכל שאלה, ולקבל מענה מקצועי, הוגן והולם לשאלותיכם.

דילוג לתוכן