צו ירושה וצו קיום צוואה

לאחר מותו של אדם מתחיל הליך משפטי למימוש זכותם של היורשים בעיזבונו. ככלל, ייתכנו שני הליכים להכרזת יורשים – הראשון, בדרך של מתן צו ירושה והשני בדרך של מתן צו לקיום צוואה.

צו ירושה

לאחר פטירתו של אדם יש לפעול לחלוקת העיזבון שהותיר אחריו. הליך מתן צו ירושה מתנהל כאשר חלוקת העיזבון נעשית בין היורשים על פי דין. במצב דברים זה, יש צורך להכריז על זהות היורשים.

לצורך קבלת צו ירושה, יש לפנות לרשם הירושות ולהגיש בקשה למתן צו ירושה.

הבקשה למתן צו ירושה כוללת את פרטי הנפטר, זהות היורשים ופרטים נוספים הנדרשים לשם מתן ההכרזה. לאחר הנפקת צו הירושה, רשאי כל אחד מן היורשים לגשת לכל מוסד המנהל רישום, כגון לשכת רישום המקרקעין, בנקים, משרד הרישוי וכו’ – ולקבל את החלק בעיזבון הרשום על שם הנפטר, כמפורט בצו הירושה.

 צו קיום צוואה

הליך מתן צו לקיום צוואה מתנהל מקום בו המנוח הותיר אחריו צוואה תקפה. מטרתו של ההליך הינה לאשר את צוואת המנוח ולהקנות לה תוקף של פסק-דין, אשר יאפשר את מימושה הלכה למעשה. יורשי המנוח, וכן כל אדם המעוניין בצו לקיום הצוואה, רשאים להגיש לרשם לענייני ירושה (רשם הירושות) בקשה לקבלת צו קיום צוואה.

תחילתו של ההליך, בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, בה מבוקש מן היורשים לפרט את זהותם וכן את פרטי הצוואה. על היורשים לצרף לבקשתם תצהיר התומך בעובדות שצוינו על-ידם בבקשה, וכן תעודת פטירה של המנוח המונפקת במשרד הפנים.

לאחר הגשת הבקשה, ניתנת לאנשים המתנגדים לה אפשרות להגיש התנגדות לצוואה, אשר בעקבותיה ייפתח הליך משפטי לבירור טענות ההתנגדות. ככל שלא הוגשה התנגדות כלשהי בחלון הזמנים הקבוע על-פי חוק, יינתן ליורשים צו קיום צוואה אשר יאפשר להם להעביר לידיהם את הזכויות אשר ירשו מכוח צוואתו של המנוח.

משרדנו צבר לאורך השנים ניסיון עשיר ומוכח בהליכים לקבלת צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה. נשמח ללוותכם בהליכים אלו ולפעול לייעולם, באופן שבו הליכי מימוש העיזבון יבוצעו על הצד הטוב ביותר ומהר ככל שניתן.

דילוג לתוכן