תוקף צוואה ושינוי צוואה

שינוי צוואה

החוק מתיר לכל אדם לשנות צוואתו כאוות נפשו, בכפוף לכך שהשינוי ייעשה באחת מן הדרכים המנויות בחוק לעריכת צוואה. ככלל, צוואה חדשה גוברת על צוואה קודמת. עם זאת, לעיתים נוספים נספחים כאלו ואחרים לצוואה, אשר תוקפם לא ברור.

פרשנות בתי – המשפט לתוקפו של נספח לצוואה

עיקרון העל המנחה את בית-המשפט בפרשנות הנספח הוא רצון המצווה. לפיכך, יבחן בית המשפט את תוכנו של המסמך ומהותו (ולא את כותרתו), בשביל להתחקות אחר אומד דעתו של המוריש ולגלות האם כוונתו הייתה לשנות את הצוואה המוקדמת ולהפקיע את תוקפה או שמא להוסיף עליה.

הנה כי כן, במצב בו אדם רוצה לשנות את צוואתו, להוסיף עליה או לגרוע ממנה, עליו לעשות זאת באופן מפורש עפ”י הוראותיו של חוק הירושה, בכדי להימנע מהליכים משפטיים עתידיים. מומלץ להסתייע באיש מקצוע ולציין בפניו כי קיימת צוואה קודמת, על מנת שלא ייווצר מתח בין המסמכים השונים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ בעניין צוואות בכל עת.

דילוג לתוכן