תיקון צו ירושה

האם ניתן לשנות צו ירושה לאחר שכבר נפסק? התשובה היא כן, ניתן לשנות צו ירושה ויש לעשות זאת על ידי בקשה בכתב שתועבר על ידי השופט או רשת הירושות לכל היורשים החוקיים בצו הירושה. חשוב להדגיש כי אם צו הירושה נפסק בבית המשפט יש להגיש את הבקשה לתיקון לבית המשפט ואם הצו ירושה ניתן על ידי רשם הירושות יש להגיש את התיקון לרשם הירושות. במידה וישנם עובדות חדשות בבקשת לשינוי או תיקון צו ירושה יש לצרף גם תצהירים המעידים כי כל העובדות אשר נרשמו בתצהיר הן נכונות ואמיתיות.

במידה והעובדות לבקשת תיקון צו ירושה ידועות לאדם אחר ולא למבקש התיקון יש לצרף גם תצהיר שלו. הבקשה כאמור נבדקת על ידי הגורם המוסמך שנתן את הצו וזאת לאחר שהבקשה נשלחת בדואר רשום לכל הרשומים בצו הירושה. בהגשת הטופס בקשה לתיקון צו ירושה יש לשלם את האגרה בנוסף לכל החובות הנוספות.

הסיבות לבקשה לתיקון צו ירושה

צו ירושה הינו תהליך ארוך לעיתים וכמובן טרם הוצאתו יש פרסום על מנת לעורר מתנגדים אך לא תמיד כל המעורבים בעניין מכירים את התהליך או העובדות בשלמותן ולכן ישנה אפשרות להגיש בקשה לתיקון צו ירושה. במקרים אחרים, ניתן גם להגיש בקשה לביטול צו ירושה אך מדובר במקרים קיצוניים יותר. בקשה לתיקון צו ירושה ניתנת בגלל שתי סיבות עיקריות: המבקש מעיד על עובדות שלא ידע עליהם בזמן מתן צו הירושה או שהמבקש טוען שישנן עובדות שלא הובאו בפני בית המשפט או רשם הירושות בעת מתן צו הירושה.

לא בכל בקשה פותחים את צו הירושה ובודקים האם יש לתקנו ועל מבקש התיקון יש להסביר גם מדוע עובדות אלו עשויות להשפיע על צו הירושה. בקשה לתיקון צו ירושה צריכה להיות מנומקת ומוסברת על מנת שהשופט או רשם הירושות יסכים בכלל לפתוח את הצו מלכתחילה.

מי רשאי להגיש טופס בקשה לתיקון צו ירושה?

בשונה מהגשת בקשה למתן צו ירושה, טופס בקשה לתיקון ירושה ראשי להגיש כל אדם שיש בידו טענות ו/או בקשות אחרות ממה שהוחלט בצו הירושה. בקשה לצו ירושה יכולים להגיש רק היורשים החוקיים וכאמור לא כך הדבר כאשר מדובר בתיקון. מבקש התיקון אינו חייב להיות אחד מהיורשים ואינו חייב להיות מעורב בעניין הירושה ובמקרים לא מעטים מבקש הבקשה אינו קשור למשפחה או לעיזבון אך רוצה לעלות בפני השופט או רשם הירושות עובדות חדשות שגילה.

 

משרד עו”ד טל איטקין כבר טיפל בתיקים מורכבים ומסובכים בענייני צו ירושה וכמו כן גם בהגשת תיקונים לצו ירושה. המשרד מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בתהליך וזאת על ידי שיתוף כל הפרטים והחלטת צעדים ביחד. המשרד אינו פוסל אפשרות לייעוץ מגורם חיצוני המבין בעניין ומכיר את הפרטים ואתם יכולים להיות בטוחים שאתם נמצאים בידיים הנכונות ויש מי שעומד לצידכם בתהליך הירושה שלא פעם מלווה לא רק בסיבוכים משפטים אלא גם במערבולת רגשות ותחושות.

דילוג לתוכן