הסכמים

05

כשנעשים מרצון חופשי, וולונטריות ובחירה – הסכמים מאפשרים לפרט לעצב את חייו כפי שרוצה ולמנוע סכסוכים מיותרים שהשלכותיהם על המרקם המשפחתי מרחיקות לכת. עם זאת, הסכמים בתחום המעמד האישי טומנים בחובם מורכבויות אנושיות ומשפטיות רבות, אשר גורמות פעמים רבות לפרטים לנהוג בצורה לא רציונאלית בשל המעמד הטעון. כמו כן, קשה לצפות את התממשותם של מגוון תרחישים ואת הסתברותם. על כן, ניסוח הסכמים מצריך ראייה אסטרטגית וכלכלית ופתרונות חדשניים, יצירתיים והוליסטיים תוך נטילה בחשבון של מכלול הנסיבות והדקויות במערכות היחסים בין הצדדים. כל זאת, לצד כישורים בינאישיים וגישה אנושית, אשר רותמת את הצדדים להתפשר ולהתגבר על המשוכות בכדי להגיע להסדר המיטיב עם כולם. 

צוות משרדנו עתיר ניסיון בתחום ההסכמים וניסח הסכמים רבים לשביעות רצון הצדדים, כששמירה על שלום בית ושביעות רצונם של מכלול הצדדים מהווה ערך עליון עבורו. כל זאת, תוך האזנה לצרכי הצדדים ומיפוי הנקודות החשובות לכל צד, מניסיון ליצור פשרה אמיתית שתוביל למרקם חיים תקין. 

כך, אנו מטפלים בשלל סוגי הסכמים מורכבים כמו גם בהליכי גישור בהסכמה:

על אף אווירת הרומנטיקה והאהבה האופפת את תהליך הנישואין, קשה להתעלם מהסטטיסטיקה – כשליש מהזוגות הנישאים מוצאים עצמם גרושים. לכן, במסגרת ההכנות לחתונה חשוב לוודא גם קיום מנגנון שיספק לבני הזוג תעודת ביטוח לגבי רכושם במידה והעתיד צופן להם פרידה. גם אם העתיד נראה וורוד ואופטימי – אין לדעת מה יוליד יום, ולכן על אף הקושי בהעלאת הסוגיה ואי-הנעימות שעשויה להתלוות לה, התועלת בחוזה מעין זה הינה רבה לעתיד. הסכם הממון מיועד למקרי פרידה בלבד – ואם העתיד נהדר ונטול פרידות, אין צורך להשתמש בו. הוא מקנה לצדדים ראש שקט, מבטיח כי הצד השני אינו נמצא בזוגיות משיקול כלכלי ומאפשר לצדדים חופש לעצב את חלוקת הרכוש בהינתן פרידה כראות עיניהם – כך למשל, במקרים בהם צד אחד מגיע לנישואין עם רכוש רב יותר באופן משמעותי מהשני או עתיד לקבל ירושה גדולה. ההסכם אף מאפשר לצדדים לקבוע באיזה ערכאה ירצו שהעניינים הכרוכים בגירושין יתבררו בעתיד – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. משרדנו ערך אינספור הסכמי ממון ובעל מומחיות לעשותם גם לזוגות ידועים בציבור ואף בשפה האנגלית, דבר שמאפשר לצד שאינו דובר עברית להבין על מה חותם ומה מהות ההסכם.
הסכם גירושין מאפשר לזוג להפריד כוחות בדרך מכבדת, מבלי ליצור אנטגוניזם כלפי האחר. הליך הגירושין הוא פחות נעים ואידיאלי – אך כשעושים זאת בנועם ותוך הגעה לעמק השווה בהסכמות הדדיות ובכמה שפחות אי נעימות, ניתן להיפרד בצורה יפה ולחסוך סכסוכים ופגיעה זה בזה וגם בילדים. משרדנו מלווה זוגות שבוחרים ״לפרק את החבילה״ מבלי לשבור את הכלים אך תוך הגנה מרבית על האינטרסים של הצדדים. הנושאים המוסדרים בהסכם הגירושין הם רכוש, מזונות ילדים ו/או אישה, זמני שהות, משמורת על הילדים ועוד. עם זאת, הסכם מסוג זה רלוונטי גם עבור מי שלא מתגרש עם ילדים או רכוש – ומאפשר לסיים את הנישואין על הצד החיובי ביותר שניתן. הסכם גירושין הינו הסכם שמחויב בקבלת אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ומכאן חשיבות עריכתו בצורה הנכונה והיסודית ביותר. משרדנו מלווה הסכמי גירושין מזה שני עשורים, וידוע בקפדנותו וחשיבתו ״מחוץ לקופסה״ במתן פתרונות, תוך נטילה בחשבון של כלל הגורמים וגילוי רגישות למצב המורכב.
כשאדם נפטר הוא מחלק את רכושו כראות עיניו. עם זאת, לאחר לכתו – היורשים יכולים לחלק את רכושו כרצונם, כל עוד ישנה הסכמה גורפת של כולם. במסגרת השינויים שניתן לבצע בירושה, ניתן להסתלק מן הירושה (וויתור על חלק מהירושה או כולה לטובת כלל היורשים או לטובת אדם ספציפי) או לחילופין לכרות הסכם חלוקת עיזבון – שינוי צו הירושה וחלוקת הרכוש מחדש. כל עוד ישנה הסכמה של כלל היורשים – אין מגבלות לתהליך, אך על ההסכם להיערך בטרם חלוקת העיזבון. באם העיזבון חולק זה מכבר – ניתן לבצע העברת בעלות או נכסים. משרדנו מלווה יורשים בהסכמים עתירי מורכבות רגשית, כלכלית ומשפטית לשביעות רצונם ותוך הקפדה יתרה על כלל הפרטים – מגדול עד קטן.
פנייה להליכי גישור במקום פנייה לערכאות שיפוטיות בתחום המעמד האישי היא תמיד עדיפה – זאת לטובת סיום הסכסוך במהרה ובתחושה חיובית במידת האפשר. למשרדנו ניסיון עשיר בגישורים מוצלחים, תוך שימוש בכל הכלים לאיתור פתרונות שישמרו על האינטרסים שלהם והגעה להסכמות לאור המצב המשפטי הקיים במגוון תחומים מבלי להגיע למאבק משפטי מפרך. התמודדנו עם סכסוכים מורכבים רבים ובשל כך יש בידינו יכולת לתת פתרונות צופים פני עתיד לבעיות שעתידות להתעורר בהמשך. עו״ד טל איטקין אף מוסמכת כמגשרת לגירושין בשיתוף פעולה ממרכז רקמן והיא ידועה בפרקטיקה המשפטית כמי שמצליחה להוביל את הצדדים להסכמות הדדיות באווירה חיובית ובשביעות הרצון המרבית, זאת בשל יכולת חשיבתה היצירתית וכישוריה הבינאישיים הגבוהים.
דילוג לתוכן