זכאות בן הזוג לחלק בחברה המשפחתית

02

למשרדנו התמחות ענפה בהליך בירור זכאותו של בן זוג בחברה הרשומה על שמו של בן הזוג האחר אשר טוען שהיא אינה רכוש משותף, במסגרת הליכי חלוקת הרכוש. המדובר בהליך מורכב, במסגרתו מועלות טענות יצירתיות ומסועפות מתוך מגמה וניסיון לעצב את חלוקת הרכוש בצורה המיטיבה עם כל צד לנישואין, לרוב על חשבון השני. הליך זה מצריך, לצד הבנה משפטית מעמיקה ועבודה ראייתית מדוקדקת, גם בקיאות כלכלית ענפה, חשיבה חדשנית ורוחב יריעה – ערכים מובילים בשירות המשפטי הניתן על-ידי משרדנו.

פעמים רבות הסכסוך נפתח בטענת אחד מבני הזוג שהחברה הרשומה על שמו אינה רכוש משותף שכן הוקמה לפני הנישואין – בעוד שהצד השני טוען כי החברה הפכה לחלק מהרכוש המשותף בשל התנהגות הצדדים. טענות אלו מצריכות בירור עובדתי מקיף, איסוף ראיות קפדני וניתוח משפטי מעמיק לאור נסיבות החיים, הדינים הקיימים בסיטואציות השונות וההלכות המשתנות. לסכסוך הנוגע לעצם הזכאות לחלק בחברה משפחתית מורכבות רבה הנובעת מהיות הרכוש המחולק חברה על כל המשתמע מכך ובשל חשיבות קביעת המועד שממנו והלאה נפסק השיתוף – אשר בעל השפעה מכרעת על היקף הזכויות בחברה.

אנו תופרים ללקוחותינו חליפה מתאימה לכל סכסוך ונסיבותיו לאור הידע המעמיק והניסיון הרב שיש למשרדנו בסוגיות כלכליות ובתחום המשיק בין עולם העסקים לדיני המשפחה, ומתוך הבנה כי לסכסוכים בעלי אופי מעורב מעין זה יש נדבך מורכבויות שלם המצריך טיפול מיוחד משלל בחינות – ראייתית, משפטית, עסקית ובינאישית. 

פעמים רבות, נעשה שימוש בחברות להסתרת רכוש בכדי למנוע את איזונו. פסקי דין תקדימיים של בית המשפט אפשרות לדרוש חובת גילוי מחברה בע״מ כשעולה חשד שנעשה בה שימוש להברחת נכסים. תביעת החברה מאפשרת לעקל רכוש בדמות נכסי החברה לרבות מניות וחשבונות בנק. המורכבות בצירוף החברה להליך נובעת מכך שהחברה, המוניטין שלה ובעלי המניות האחרים שלה עשויים להיפגע מההליך בין בני הזוג. עם זאת, פגיעה זאת מתאזנת בשל הצורך להגן על בן הזוג מפני שימוש לרעה בחברה לטובת הברחת נכסים. למשרדנו ניסיון רב בהליכים בהם חברות מהוות גם הן צד להליך. הבקיאות הרבה וההיכרות עם הדינים השונים בתחום הינם פן מרכזי הנחוץ לטובת תביעות מורכבות מסוג זה – ומשרדנו מעניק ללקוחותיו את הליווי המקיף והיסודי ביותר בסוגיות מסועפות אלו.
המועד הקובע הינו המועד שנחשב כמועד פקיעת הנישואין אשר ממנו והלאה פוסק השיתוף. ישנה חשיבות רבה להגדרת המועד (בין היתר, מכיוון שאין הסדר מוגדר בחוק להכרעה בסוגיה) – ולעיתים בית המשפט יורה על איחור המועד הקובע, וכך יכללו בשיתוף זכויות מצטברות, או לחלופין על יורה הקדמת המועד הקובע, שממנו והלאה ייחשבו הזכויות כאישיות. למועד הקובע, שעל פניו מצטייר כעניין פרוצדוראלי בלבד, ישנה חשיבות מהותית מכריעה בהליך המשפטי והוא מקור למחלוקות רבות. למשרדנו ניסיון רב בהתמודדות עם סוגיה זו – הן מבחינה ראייתית, והן בהיבטי הטיעון המשפטי היצירתי והאיתן עליו צוות משרדנו מתבסס בבואו לבקש הקדמה או איחור בקביעת המועד הקובע.
דילוג לתוכן