עיזבונות וירושות

04

מה ייעשה ברכושו של אדם אחרי לכתו הינה סוגיה טעונה ורגישה, המורכבת משלל אלמנטים אשר הופכים אותה לסבוכה אף יותר במרקם המשפחתי. לצד הצורך לכבד את האוטונומיה של המנוח, ישנם כוחות נוספים הפועלים על תהליך ההורשה – לרבות פרוצדורות שנעשות שלא כהלכה ויכולות להטיל ספק ברצונו החופשי, מאבקי כוחות בין היורשים המושפעים גם ממערכת היחסים שהייתה להם עם המנוח וזה עם זה, מערכות דינים מסועפות, חובות המנוח שמעיבים על התהליך, סוגיות כלכליות מורכבות ועוד.

משרדנו ליווה מורישים ויורשים רבין בשלל תרחישים הנוגעים לתהליך הירושה- הן בצוואות, בהתנגדות להן ובמקרי היעדר קיום צואה, והן בבירור ההיקף וניהול העיזבון. פעמים רבות תיקי עיזבון מאופיינים במורכבות כלכלית ומשפטית רבה: בריבוי צוואות, יורשים ונכסים בארץ ובחו״ל, נכסים בינלאומיים בלתי סחירים ופגמים בכריתת הצוואה. למשרדנו ניסיון רב בניתוח כלכלי ומשפטי של כל תיק ועיזבון לפרטי פרטים ותוך ראייה ותכנון אסטרטגי אשר נוטל בחשבון את כל הצדדים.

צוות משרדנו מגלה רגישות רבה – הן מבחינת תשומת לב לפרטים הקטנים והן מבחינת ניתוח הדינמיקה המשפחתיות ותפירת פתרון משפטי התפור למידותיו של כל לקוח, תוך הפעלת מחשבה יצירתית וקשב רב לרצונות הלקוחות ולמערכות היחסים המורכבות. 

לעיתים המנוח יבחר להעניק את רכושו לאחר מותו למעגל הקרוב אליו (לפי צוואה) – ולא לפי מידת הקרבה המשפחתית (לפי דין). ישנן מספר דרכים במסגרתן יכול המוריש לכתוב את הצוואה בטרם לכתו. הדרך הפורמלית הינה באמצעות עורך דין, אך לעיתים לא עולה בידו של המוריש לעשות כן. ישנן מספר חלופות: צוואה בכתב ידו של המוריש, צוואה בפני שני עדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה. החוק מתיר ביצוע צוואות באופן זה – אך עליהן לעמוד בתנאים הקבועים בו, המשתנים בנסיבות השונות. התכלית הינה לוודא כי הצוואה נעשתה על ידי המוריש בעצמו ומתוך רצונו החופשי. משרדנו ליווה מורישים רבים בניסוח הצוואה שלהם, המשקפת את האוטונומיה שלהם בצורה הטובה והמדויקת ביותר מבחינה משפטית. כמו כן, משרדנו ייצג יורשים רבים במקרי צוואות שנכתבו בצורות לא-פורמליות – הן במקרים בהם נפל פגם בכריתה והן במקרים בהם הועלו טענות לפגם, טענות אליהן התנגדו היורשים.
צו ירושה מוגש כשנפטר לא השאיר אחריו צוואה מסודרת. במצב זה, מגישים היורשים לרשם הירושות או בית הדין הרבני בקשה מפורטת לקבלת רכוש המנוח, בחתימת עורך דין. הבקשה מועברת לידי האפוטרופוס הכללי ומפורסמות בעיתונות להתנגדות. בהיעדר התנגדות – הצו יקבל אישור סופי של היועץ המשפטי לממשלה. מטרת הצו היא לאתר את הזכאים לקבל את הירושה – רכושו של המנוח. במידה ולא הושארה צוואה, החוק קובע מנגנון חלוקה של מעגלי ירושה – לפי רמת הקרבה אל המנוח: בני הזוג והילדים, ורק לאחר מכן ההורים. בן זוג שנותר בחיים יקבל את הנכסים הקשורים למשק הבית המשותף של שניהם, לרבות רכב ודירה. משרדנו ליווה יורשים רבים בהליך הוצאת צו הירושה וביישום מנגנון החלוקה הקבוע בחוק, ואנו מכירים את התהליך על בוריו. טיפלנו בעשרות מקרים – מהמורכבים ביותר ועד הפשוטים ביותר, תמיד תוך מתן מענה מהיר וניסיון לסיים את התהליך בהקדם האפשרי.
יש לא מעט סיבות רווחות להתנגד לצו ירושה – למשל, במקרה בו הצוואה אינה הצוואה אחרונה או הנכונה, נפלו פגמים בצוואה או שמא היא נערכה בתנאים לוחצים ולא הוגנים עבור המוריש – כמו במקרים בהם אחד העדים הוא המרוויח הגדול מהירושה, דבר המקים עילה לבדיקה חוזרת שלה. על צו ירושה להיות מפורסם בעיתונות, זאת בכדי ליידע את מי שעשוי להתנגד אליו. פתיחה בהליך התנגדות לירושה הוא זכותו של כל אדם. ההתנגדות נעשית למול רשם הירושות, בתהליך רשמי ותוך יידוע בית המשפט – באמצעות בקשה מנומקת היטב וראיות תומכות, שמגובות בתצהיר של עורך דין המאמת את האמור. למשרדנו ניסיון רב בהגשת התנגדויות אלו בצורה המדויקת, הקפדנית והמהירה ביותר, לשביעות רצון לקוחותינו.
עיזבון הינו רכוש המנוח מהפטירה ועד תום הליך ההורשה וחלוקת הרכוש בין היורשים. ישנם סוגים רבים של נכסים שנכנסים בגדר העיזבון לרבות כספים, מניות, מקרקעין, זכויות שונות וחובות ועוד. עם זאת, יש חשיבות להבנה אילו מנכסי המנוח אינם נכללים בעיזבון – עליהם חלה מערכת דינים אחרת מחוק הירושה, דבר שעשוי להשפיע על היורשים באופן מרחיק לכת. כך, למשל, בחובות, הממשיכים לעמוד בתוקפם גם לאחר פטירת המנוח. בהיעדר צוואה, יחולק העיזבון לאחר קבלת צו ירושה מבית המשפט. למשרדנו ניסיון רב בליווי ובירור היקף העיזבון יורשי המנוח, בטיפול בהליך בבית המשפט ובהיכרות מעמיקה עם כלל הדינים החלים במקרים השונים.
בטרם התמנה מנהל עיזבון, לבית המשפט סמכות לנקוט בכל אמצעי הנראה לו חיוני לשמירה על העיזבון או על זכויות בו, כמו למשל עיכוב זמני של פעולות בנכסי העיזבון, מתן צו למכירת נכסים פסיביים שבעיזבון ומינוי מנהל עיזבון זמני. משרדנו מייצג בהליכי בקשה או התנגדות לנקיטת אמצעים אלו, הנתונים לשיקול דעתו הרחב של בית המשפט.
רשם הירושות ובית המשפט לענייני משפחה הם המוסמכים למנות מנהל עיזבון, שאחראי על ניהול, תשלום חובות וחלוקת יתרת העיזבון בין היורשים. החוק מאפשר לאדם למנות מנהל עיזבון בצוואתו ולקבוע את זהותו, ובית המשפט יכול להורות למנות מנהל עיזבון – בפרט במקרים בהם יש למנוח חובות. משרדנו מנהל עיזבונות עבור לקוחותיו – הן לבקשתם והן מכוח מינוי בית המשפט, ומחזיק בניסיון רב בטיפול בסוגיות מורכבות אלו, תוך הקפדה על ניהול ההליך באופן יעיל, מהיר ומקצועי שיטיב עם היורשים ויעלה בקנה אחד עם רצון המנוח.
דילוג לתוכן