בקשה לצו ירושה

ירושה היא רכוש או כספים שהנפטר רשאי להעביר למוטבים שלו עם לכתו מן העולם. הנפטר רשאי להוריש את עזבונו לכל אדם אשר חפץ, בין אם מדובר בבן משפחה ובין אם לאו. ישנה ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה ויש ביניהם הבדלים ברורים. ירושה על פי דין הנה ירושה שנקבעת על פי חוקי מדינה שבה העיזבון מועבר לקרובים של הנפטר ללא צורך במסמך כתוב. ירושה על פי צוואה נעשית טרם מותו של המוריש ובה הוא מפרט את חלוקת רכושו לאחר לכתו. המוריש יכול להוריש את עזבונו לכל אחד זולת במקרים מסוימים: אדם שהורשע בגין ניסיון להשמיד את צוואתו של המוריש ואדם אשר ניסה לגרום למותו של המוריש על מנת לזכות בעיזבונו ולהיות יורשו. אגב, במידה ונעשה ניסיון לפגוע במוריש אך המוריש סלח לאדם שניסה לפגוע בו יהיה אותו אדם כשיר לרשת את הרכוש. במקרים בהם המוריש לא כתב את צוואתו לפני לכתו יש להכין בקשה לצו ירושה.

 

מה עושים כאשר המוריש לא הותיר אחריו צו ירושה?

היה והמוריש נפטר בטרם הספיק לכתוב את צוואתו יכולים קרוביו להגיש בקשה לצו ירושה גם לאחר מותו. יש מספר מקרים בהם הליך הבקשה יהיה קל יותר: כאשר למוריש יש בן או בת זוג וצאצאים, כאשר למוריש יש צאצאים,  כאשר למוריש יש בן או בת זוג והורים בחיים וכאשר ומוריש אין בן או בת זוג ואין צאצאים אך יש הורים בחיים. במקרים אחרים, בהם הקרובים מבקשים להגיש צו ירושה אך אינם צאצאים או בני זוג או הורים יאלצו לשלוח את הבקשה למחוז המטפל. כל בקשה תיבדק על פי התנאים ולכל אחד יש את האפשרות להגיש בקשה לצו ירושה.

 

בקשה לצו ירושה, מה הדרכים לכתוב צוואה

הדרך הפורמאלית לערוך צוואה היא כמובן דרך עורך דין אשר כותב את הצוואה בטרם לכתו של המוריש. במקרים לא מבוטלים, אין לאדם אשר מותו מתקרב את האפשרות להיפגש עם עורך דין גירושין ולכן ישנם חלופות אשר מסייעות למוריש. החלופות הן: צוואה בכתב ידו של המוריש, צוואה בפני שני עדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה. לכל אחת מהדרכים יש את היתרונות והחסרונות שלה אך כולן דרכים קבילות שאם עומדות בתנאים המינימאליים יכולים להיות קבילים. צוואה בכתב יד חייבת להיות בכתב ידו של המוריש ועליה חייב לחתום את שמו ולכתוב את תאריך כתיבתה. צוואה בפני עדים תעשה גם היא בכתב אך אינה מחייבת להיות בכתב ידו של המבוטח ויכולה להיות מודפסת. גם במקרה זה יש לכתוב את תאריך עריכת הצוואה והמוריש חייב לחתום את שמו. העדים חותמים כי הצוואה נעשתה ברצונו החופשי של המוריש. צוואה בפני רשות יכולה להיעשות אך ורק על ידי המוריש עצמו והיא נכתבת לאחר דיבור בעל פה של המוריש או על ידי מכתב שהוגש בטרם עת. צוואה בעל פה נעשית במצב שהמוריש נמצא במצב של מוות ודאי ומוסר בעל פה ליורשיו את צוואתו. על השומעים ישנה החובה להעביר את דבריו לגורם מוסמך ולשמר את צוואתו.

דילוג לתוכן