חלוקת עסק משותף

חלוקת עסק משותף – כל צד זכאי למחצית מהעסק המשפחתי

על פי חוק יחסי ממון ועל פי הלכת השיתוף, בני זוג אשר החליטו להתגרש יחלקו ביניהם את הרכוש המשותף, כאשר גם עסק משפחתי יחולק שווה בשווה בין שני הצדדים. מהשווי המוערך של העסק יש לקזז את החובות ובסכום שיישאר יתחלקו שני בני הזוג כאשר שווי העסק המשפחתי יכול להיעשות על סמך דעתם של הצדדים עצמם או לפי גורם שלישי שיהיה מוסכם על שני הצדדים. בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני הוא הגורם השלישי המוסמך לבצע את החלוקה ולהחליט על פי ראות עיניו ועל פי המקרה הספציפי המונח לפניו לקבוע את החלוקה ההוגנת והצודקת ביותר.

למעשה, לכל זוג שמתגרש יש שני דרכים לקבל את חלקם בעסק המשותף: על פי חוק יחסי ממון שבו העסק יתחלק שווה בשווה בין שני הצדדים או על פי הלכת שיתוף שלפיה יכול אחד הצדדים לדרוש את חלקו, גם לא במקרה של גירושין או מוות הצד השני וזאת בתנאי כי הזוג נישא לפני שנת 1974. יש להדגיש כי גם עסק ששייך כביכול לאחד מבני הזוג או שרק אחד מבני הזוג מנהל אותו בפועל עדיין על פי החלוקה ייחשב של שני הצדדים.

 

החלטת בית המשפט – השיקולים העיקריים

כאמור, ישנם מקרים בהם בני הזוג אינם מצליחים לחלק את רכושם בעצמם, ובטח שלא את העסק המשותף ולכן ישנה התערבות של בית המשפט, הרבני או האזרחי לענייני משפחה במצבים כאלו. המקרים המוצגים בפני בתי המשפט הם מגוונים מאוד וישנם מקרים בהם שני בני הזוג מחליטים על מכירת העסק וחלוקת הכספים, ישנם מקרים בהם שני בני הזוג מחליטים להמשיך ולנהל יחדיו את העסק למרות הגירושין וישנם מקרים בהם אחד מבני הזוג מבקש להמשיך לנהל את העסק לבדו. במקרה האחרון, ישלם הצד הלוקח את העסק לבעלותו מחצית משווי העסק לצד השני.

בית המשפט לענייני משפחה יקבע את עתיד העסק על פי סעיף 6 לחוק יחסי הממון ועל פי מצבו הכלכלי של כל אחד מהצדדים, כאשר גם עקרון טובת הילד מגיע בהחלטה לידי ביטוי. עוד חלק מהשיקולים אליהם מתייחס בית המשפט בהחלטתו הם איבוד מקור הפרנסה עבור אחד הצדדים, הזכויות המגיעות לצד שיוותר על חלקו בעסק וכמובן המשך תפקודו התקין של העסק עצמו.

 

חברה בבעלות משפחתית – אופן חלוקת המניות

עקרונות הלכת השיתוף וחוק יחסי הממון מתייחס גם לגבי חלוקת המניות בעסק המשפחתי. על פניו, שני הצדדים אמורים להתחלק בעסק שווה בשווה, גם אם צד אחד ניהל בפועל את העסק והצד השני לא היה שותף כלל לצמיחתו ותפעולו השוטף של העסק.

העברת מניות, סמכויות וכוח לקבלת החלטות לאדם שאינו מכיר את העסק, אינו בקיא בפרטיו ואינו השקיע בו עד כה יכול לעשות נזק עצום לעסק עצמו ולתפקודו השוטף ולכן בתי המשפט בישראל לא ששים להעביר מניות או לחלק את המניות בצורה מהירה וללא מחשבה מקדימה. כיום ישנה החלטה עקרונית כי שווי המניות יהיה שווה למועד שבו החל הקרע בין בני הזוג למען טובת העסק.

דילוג לתוכן