צוואה של פסול דין

האם נדרשת כשרות על מנת לקבל צוואה?

על פניו, נדמה כי לא אמורה להיות כל בעיה במעמד של קבלת ירושה מאדם שנפטר: זכותו של אדם לקבוע איך תחולק הירושה שלו, מי יקבל איזה חלק אם בכלל ומי יהיו אלו שיקבלו את הירושה. אכן, החוק מכיר בזכותו של כל אדם להחליט בדבר ירשותו. לכן, לא מקרי כלל שצוואה נתפסת כמסמך משפטי תקף, המייצג את רצונו האחרון של אדם לפני פטירתו, בו הוא מביע את רצונותיו בדבר חלוקת הרכוש שלו, ובמרבית המקרים בקשתו מכובדת ומתממשת.

למרות זאת, ישנם מקרים שלמרות שהצוואה כצוואה עצמה תקפה ונכתבה על פי הכללים הנדרשים כביכול, לא ניתן לממש אותה ולהוציא אותה לפועל. אחת הסיבות נעוצה בכך שישנם אלו המוגדרים כ”פסולי ירושה”, ולעתים אלו מוכרים בשם “פסולים לרשת”. המשמעות? למרות ששמם עלה בצוואתו של הנפטר, הם אינם יכולים ליהנות מהירושה שהעונקה להם.

 

צוואות פסול דין – על מה מדובר?

אז אכן, מדובר על מקרי קיצון בהם אנשים מסוימים לא יהיו זכאים לקבל את הירושה, למרות שהם נכתבו במפורש ועל פי כל הכללים הנדרשים בצוואתו של האדם. שלילת הירושה מבוססת ברובה על עקרונות המוסר, כאשר הדוגמא הטובה ביותר שניתן להציג היא מקרה של רצח. צוואה תוכתר כפסולה במקרה שבו לדוגמא בת רצחה את אמה. הרי שלמרות שהיא נכתבה לפני הרצח כיורשת, היא לא תוכל ליהנות מהירושה וזאת בהתבסס על “הרצחת וגם ירשת”. למרות שזה המקרה הרדיקלי ביותר שניתן להציג, ישנם עוד מקרים נוספים הדנים בסוגיית כשרות לצוואה.

 

לא צריך להגיע למקרי קיצון כדי לפסול ירושה

אז אכן, מקרי רצח הם דוגמא קיצונית כדי להמחיש כי ניתן לשלול צוואה מאדם מסוים, אך לא מדובר אך ורק בהם. כך לדגומא, ניתן להציג מקרים בהם בתי המשפט בישראל קבעו כי מקרים בהם המוריש ניסה לזייף את צוואתו של האדם המנוח, או לחילופין להסתיר את ירושתו – גם הוא יהיה מוכרז כפסול ירושה, וכך שאלת כשרות לצוואות עולה גם כאן. מאחר והיורש פעל שלא ביושרה הרי שלא ניתן להסיק כי אכן מדובר על רצונו האחרון של המנוח וכי יכול להיות ורכושו לא יחולק על פי הרצון האמיתי שלו, מאחר והיה כאן ניסיון מניפולטיבי לשנות את דעתו או להכריחו.

 

איך קובעים כי אדם הוא אכן פסול ירושה?

מי שיקבע לבסוף לגבי כשירותו של אדם לגבי קבלת הירושה הוא בית המשפט. החוק בישראל מעניק לבתי המשפט זכות מלאה לקבוע מי נחשב פסול ירושה וזאת בהתבסס על פרמטרים הרלוונטים לכל מקרה ומקרה. צוואה של פסול דין לא תמומש אם אכן יקבע לבסוף כי היורש הוא פסול דין.

יחד עם זאת, חשוב לזכור דבר מהותי מאד: ישנה התחשבות גדולה מאד ברצונותיו של אדם אחרי מותו בכל הקשור לחלוקת רכושו. מסיבה זו, לא ממהרים להכריז על אדם כפסול ירושה, ונדרשת עבודה מעמיקה ויסודית על מנת לאתר כשלים רלוונטים לירושה הספציפית בה דן התיק. הכרזתו של אדם כפסול דין מתבצעת רק במקרים חריגים מאד, בהם ניתן להבין בבהירות כי התנהוגתו של היורש אינה מקובלת או מוסרית – כך שדוגמאות כמו מקרי רצח בין בני המשפחה עולים תמיד על מנת להמחיש את חומרת המקרים.

הכרזה על אדם כפסול ירושה הינה הכרזה המבוססת על תהליך משפטי ארוך ומורכב, ועל כן ההמלצה היא תמיד לחבור אל עורך דין מנוסה, בעל מומחיות בתיקים מסוג דיני המשפחה והירושה.

 

דילוג לתוכן