צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

אדם הבוחר להכין צוואה בטרם פטירתו מונע חילוקי דעות בין יורשיו החוקיים ומאפשר לו להוריש את רכושו או חלק מרכושו גם לאנשים אשר אינם זכאים לכל מבחינה חוקית. קיום צו צוואה ניתנת גם במקרה שהצוואה נכתבה בדרך משפטית חוקית ומסודרת כאשר כל הוראה או בקשה אשר אינן נכתבות בצורה נכונה לא ייחשבו כצוואה חוקית. במקרה שאינה נמצאה צוואה או שאין בנמצא צוואה בתוקף העיזבון יעבור ליורשים החוקיים כירושה. אדם אשר רוצה לחלק את רכושו לאחר לכתו מן העולם בצורה אחרת ממה שהחוק מתיר ייאלץ לכתוב צוואה בצורה חוקית על מנת לממש את רצונו. צו קיום צוואה חל על כל אדם ולא נתן לשנות צוואה לאחר מותו של כותב הצוואה.

 

סוגי צוואות

ישנם מספר סוגים של צוואות אשר ניתן להשאיר. לכל אדם יש מספר אופציות שבעזרתן הוא יכול להשאיר את צוואתו ובתנאי שבכל דרך שיבחר הוא יעמוד בחוקים של השארת הצוואה. הצוואה הראשונה הנה צוואה הנכתבת בעזרת מכתב. בסוג צוואה זו המכתב יהיה כתוב בכתב ידו של הנפטר ולא מודפס. בנוסף, תהיה חתימה של כותב הצוואה וירשם גם התאריך בו היא נכתבה. צוואה זו קלה ונוחה לעריכה אך היא מסתמכת על גורם נוסף שיכול להעיד על נסיבות כתיבתה. הצוואה השנייה היא צוואה בעזרת עדים. במצב כזה הצוואה יכולה להיות גם מודפס ואמורים לחתום עליה גם שני עדים וגם כותב בצוואה עצמו. העדים יכולים להקליט את כתיבת הצוואה וכך למנוע התנגדות של יורשים אחרים אחר יטענו כי הצוואה נרשמה בעזרת לחץ על אדם חולה או מבוגר. סוג צוואה שלישית היא צוואה בפני רשות והיא נרשמת בפני שופט, דיין או נוטריון. צוואה זו ניתן להגיד גם בעל פה והגורם המוסמך מעלה אותה על כתב. הסוג האחרון הוא צוואה בעל פה והיא נאמרת לשני עדים, הנמצאים ביחד או לחוד ובהם המוריש מספר להם את רצונו לגבי רכושו. על העדים לעלות את הדברים על כתב ולהעביר בטרם הפטירה לגורם מוסמך. קיום צוואה חלה על כל אדם ובתנאי כל הצוואה רשומה בצורה החוקית והנכונה מבחינה משפטית.

 קיום צוואה – חובה על כולם

לאחר כתיבת הצוואה ישנה חובה לקבלה ולא להפר אותה. אדם הכותב את צוואתו אינו משאיר אותה כהמלצה והוא רוצה כי רצונו יבוצע במדויק כפי שכתב בצוואתו. אדם המשאיר צוואה אינו חייב להתחשב ברצונות של הסובבים אותו ורשאי לחלק את רכושו לפי ראות עיניו. על היורשים ישנה החובה לקבל את צוואתו של הנפטר ובתנאי שנכתבה בצורה חוקית על פי אחת הדרכים המפורטות מעלה. צו קיום צוואה הוא חובה על כולם ואסור להפר אותו.

 

משרד עורכי דין טל איטקין יעזרו לכם בכל התהליך של כתיבת הצוואה ובכל שאלה משפטית או מקצועית. משרדנו מטפלים בתיקים חשובים ומורכבים בעזרת מתן תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר וביעילות רבה על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר. שיתוף הפעולה עם הלקוח היא כלל היסוד וטובת הלקוח עומדת תמיד מול עינינו וטובת הלקוח היא הדבר החשוב ביותר.

 

דילוג לתוכן