היקף זכאות בן הזוג לחלק בחברה המשפחתית

03

למשרדנו התמחות ענפה בתהליך פירוק נכס משפחתי, חברה משותפת וחברה משפחתית במסגרת חלוקת הרכוש. נדבך זה מוסיף מורכבות כלכלית לתהליך המסועף והטעון של סכסוך משפחתי ומצריך עבודה דקדקנית מבחינה ראייתית, משפטית ומקצועית בפן הבינאישי והמשפחתי כמו גם בפן התאגידי והעסקי. בשל רוחב היריעה של משרדנו בפן האקדמי והמעשי של המשפט המסחרי והכלכלי, לצד ניסיוננו הרב בסכסוכים משפחתיים (ובפרט בעלי מחלוקות כלכליות מורכבות) – אנו מספקים ללקוחותינו ליווי יסודי, חדשני ומקצועי ביותר בכל הנוגע לחלוקת הרכוש. 

פרט למטען הרגשי המתלווה לסכסוך, בעסק משפחתי המורכבות נובעת גם מרצון לשמור על המוניטין ועל המשך תפקודו התקין של העסק – שהרי שהפסדים כלכליים פוגעים בשני הצדדים. לכן, כך למשל, במסגרת ההליך, אנו עובדים באופן שוטף והרמוני עם שמאים ורואי חשבון, ופעמים רבות אנו אף מלווים את מינוי הנאמן וניהול הבעלות המשותפת עד לפירוק השיתוף. 

משרדנו טיפל בעשרות סכסוכים במסגרתם ניסה להעריך נאמנה עבור לקוחותיו את היקף זכאותם לחלק בחברה – הן בהערכת שווי הנכסים, בבקשה לאיזון אחר שאינו מחצה על מחצה, באיזון נכסים במועד מאוחר או מוקדם למועד האיזון, באי-הכללת או הכללת נכסים מסוים באיזון ועוד. למשרדנו בקיאות רבה בדקויות הטמונות הן בהסדרים השונים בחוק בנסיבות שונות לרבות מועד הנישואין, ידועים בציבור ועוד, והן בהלכות המשתנות בדיני המשפחה המתאפיינות בדינאמיות רבה. 

במסגרת הערכת השווי המתקיימת בחלוקת הרכוש בין בני הזוג נבחנים ערכם של כלל הנכסים, לרבות חברות, בין אם הן משפחתיות או משותפות. הערכת השווי הינה תהליך מורכב בשל שתי סיבות עיקריות: הן מבחינה חשבונאית – קל וחומר כשמדובר בחברות שאינן נסחרות בבורסה ומחויבות בתשקיף, חברות היי-טק צעירות או חברות מסועפות וחובקות עולם (לכן נוטלים חלק בתהליך גם רואה חשבון ואקטואר לטובת עריכת השומה), והן מבחינה אנושית – הצגת הנתונים המורכבת תיעשה פעמים רבות בצורה מגמתית. כך למשל, בהסתרת פרויקטים בתהליך, פריצות דרך מחקריות, מגעים לרכישת החברה, משקיעים עתידיים ועוד. משרדנו עתיר ניסיון בתהליך הערכת השווי לחברה ובעל היכרות ענפה ומעמיקה עם תחום זה. נטלנו חלק בעיצוב הלכות רבות בתחום ונחשפנו למקרים מורכבים ויצירתיים של ניסיונות השפעה על שווי החברה בדרכים לא דרכים – ומכאן בקיאותנו הרבה בתהליך זה.
במרבית המקרים, פרידה מתהווה במשך פרק זמן ארוך ואינה מתרחשת כאירוע מידי. הזמן מאפשר לבן או בת הזוג המחזיק ושולט בממון המשפחתי לבצע שינויים במסת הרכוש לטובתו ולהכין את עצמו ״ליום המחר״ – בהגדלת את חלקו במאגרים הכלכליים המשפחתיים המשותפים על חשבון החלק של בן או בת זוגו לטובת ביצוע חלוקת רכוש לא שוויונית או לטובת קביעת סכום מזונות מופחתת. לעיתים הברחת הרכוש מתחילה אף לפני שיחסי הזוג עולים על שרטון – ואף לפני שבן הזוג השני מודע לכך שהאחר מתכנן גירושין. משרדנו מתמחה בייצוג בתיקי הברחת רכוש מורכבים ומסועפים – הטומנים בחובם עבודה ראייתית ומשפטית מוקפדת מן המעלה הראשונה הן לטובת זיהוי סימנים מקדימים והן לטובת מחקר של שנים ארוכות אחורה. הברחת נכסים נעשית בדרכים יצירתיות ללא גבול, לרבות בהסתרת חשבונות בנקים, שימוש והעלמת מידע אודות חברות משפחתיות, יצירת גירעונות למראית עין, החזקת מניות בנאמנות או בחו״ל, יצירת עסקאות פיקטיביות ועוד. למשרדנו ניסיון של שנים בייצוג לקוחות בסוגיות אלו ונזקפו לזכותנו הצלחות רבות בתחום.
פעמים רבות שותפים הינם בני משפחה אשר מחזיקים בנכס או חברה משפחתית. יש מספר אפשריות לחלוקת הנכס בצורה האופטימלית – וההכרעה תלויה בנסיבות המקרה ובבחינה ראייתית דקדקנית, המצריכה מיומנות חשבונאית וכלכלית כמו גם יכולת ביצוע אומדן מדויק המבוסס על כלל הנתונים ברחל ביתך הקטנה. במצבים בהם מתאפשר לחלק נכס לפי אחוז בעלות השותפים בו – תיבחר דרך התשלומים בעין. בכך, כל שותף יחזיק בחלק מוחשי מהנכס (מקרקעין, חברה או פעילות). במקרים בהם חלוקה בעין של נכס אינה מתאפשרת או יוצרת חלוקה לא שווה – מיושם מנגנון הסדר תשלומים בין שותפים לאיזון החלוקה, במסגרתו שמאי מקרקעין קובע את ההפרשים בין החלקים ואת הסכום שצד אחד צריך להעביר לאחר בכדי לייצר את האיזון הרצוי. למשרדנו ניסיון רב בתהליכים אלו ובביצוע החישוב המורכב, המשלב גם סוגיות המצריכות בקיאות רבה בדיני הקניין ובדיני החברות והבנה כלכלית מעמיקה – תוך עבודה שוטפת וסינרגית למול רואה חשבון ושמאי.
פעמים רבות, נעשה שימוש בחברות להסתרת רכוש בכדי למנוע את איזונו. פסקי דין תקדימיים של בית המשפט אפשרות לדרוש חובת גילוי מחברה בע״מ כשעולה חשד שנעשה בה שימוש להברחת נכסים. תביעת החברה מאפשרת לעקל רכוש בדמות נכסי החברה לרבות מניות וחשבונות בנק. המורכבות בצירוף החברה להליך נובעת מכך שהחברה, המוניטין שלה ובעלי המניות האחרים שלה עשויים להיפגע מההליך בין בני הזוג. עם זאת, פגיעה זאת מתאזנת בשל הצורך להגן על בן הזוג מפני שימוש לרעה בחברה לטובת הברחת נכסים. למשרדנו ניסיון רב בהליכים בהם חברות מהוות גם הן צד להליך. הבקיאות הרבה וההיכרות עם הדינים השונים בתחום הינם פן מרכזי הנחוץ לטובת תביעות מורכבות מסוג זה – ומשרדנו מעניק ללקוחותיו את הליווי המקיף והיסודי ביותר בסוגיות מסועפות אלו.
המועד הקובע הינו המועד שנחשב כמועד פקיעת הנישואין אשר ממנו והלאה פוסק השיתוף. ישנה חשיבות רבה להגדרת המועד (בין היתר, מכיוון שאין הסדר מוגדר בחוק להכרעה בסוגיה) – ולעיתים בית המשפט יורה על איחור המועד הקובע, וכך יכללו בשיתוף זכויות מצטברות, או לחלופין על יורה הקדמת המועד הקובע, שממנו והלאה ייחשבו הזכויות כאישיות. למועד הקובע, שעל פניו מצטייר כעניין פרוצדוראלי בלבד, ישנה חשיבות מהותית מכריעה בהליך המשפטי והוא מקור למחלוקות רבות. למשרדנו ניסיון רב בהתמודדות עם סוגיה זו – הן מבחינה ראייתית, והן בהיבטי הטיעון המשפטי היצירתי והאיתן עליו צוות משרדנו מתבסס בבואו לבקש הקדמה או איחור בקביעת המועד הקובע.
דילוג לתוכן