זכויות בקניין רוחני ונכסים בלתי מוחשיים

01

בשנים האחרונות קיימת מגמה גוברת במסגרתה הכירו בתי המשפט ביותר ויותר זכויות ונכסים שיכולים להיחשב כרכוש משותף ובר איזון בין הצדדים בעת פקיעת נישואיהם. כך, גם נכסים עסקיים הוכרו כנכסים משותפים, ככל שנצברו במהלך הנישואים או החיים המשותפים. 

המאה ה- 21, הגלובליזציה ופיתוחים טכנולוגיים חדשניים הולידו "קניינים חדשים". לא עוד קניין מסורתי כגון דירת מגורים העומדת לחלוקה בין בני הזוג. המשפט העכשווי מוצא עצמו עוסק בחלוקת נכסים בלתי מוחשיים כגון פטנטים, מניות, זכויות יוצרים – זכויות אשר לנוכח אופיים וייחודם והקמתם באמצעות היכולות האישיות והייחודיות של יוצר הזכות – ולפיכך חלוקתם  בין בני זוג אינה פשוטה כלל ועיקר. אופיים החדשני והבלתי מוחשי של "הקניינים החדשים" , מוביל לכך  שחלוקתם מורכבת ומסועפת בין השאר, עקב השלכות והשפעות חיצוניות רבות המצריכות תחשיבים מורכבים לצד העדר  חקיקה מוסדרת והעדר קווים מנחים בפסיקת בתי המשפט.

בהתאם למגמה זו, בשנים האחרונות החלה מסתמנת בפסיקה מגמה המכירה בנכסים בלתי מוחשיים הנובעים מכישורים אישיים כגון נכסי קריירה ומוניטין כנכסים ברי איזון הניתנים לחלוקה בין בני זוג במסגרת הליכי גירושין. המקרים בהם  בתי המשפט הכיר במוניטין אישי התייחסו על פי רב למקרים בהם קיים פער גדול ביכולת ההשתכרות של הצדדים, הנובע מכך שצד אחד עשה חיל וצבר לעצמו שם, יוקרה ומוניטין בשוק החופשי, בהסתמך על תמיכתו של הצד האחר שמילא חלקו בטיפול בבית ובילדים ונותר חלש כלכלית בעת סיום הקשר.

משרדנו עתיר ניסיון בסוגיות חלוקת נכסים ייחודיים אלו – הן מפאת שנות ניסיוננו הרבות בתחום והן מפאת השכלתה האקדמית ומחקרה פורץ הדרך ברמה הבינלאומית של עו״ד טל איטקין בסוגיות אלו ממש ובקשר בין תרומת והשפעת המשפחה להיווצרות קניינים רוחניים. עו״ד איטקין חקרה את השאלה האם יצירה שנולדה מתוך תכונות מולדות ואישיות, הושפעה בחלקה גם מקשרי המשפחה והזוגיות ולכן ברת חלוקה ואיזון בין בני זוג. עו״ד איטקין אף פיתחה מודלים מעשיים פורצי דרך לחלוקת רכוש זה במסגרת עבודתה האקדמית, ולצד זאת היא בעלת ניסיון פרקטי עתיר שנים בליווי סכסוכים בדבר נכסים בלתי-מוחשיים בפן המשפטי, ראייתי וכלכלי, אשר מיצבו אותה בחזית העשייה בתחום זה ברמה הגלובאלית. חשוב לציין כי המחוקק טרם הסדיר את הסוגיה בחוק – ועל כן יש חשיבות מרובה להיכרותה המעמיקה של עו״ד איטקין בתחום – שאין לה מקבילה בפרקטיקה בארץ ואף בעולם.  

כך, למשל, משרדנו עוסק במנעד זכויות בנכסים בלתי-מוחשיים לרבות:

תוכנות מחשב, אפליקציות, יצירות ספרותיות ואומנותיות על כל גווניהן ועוד. זכות זו מבטאת את האוטונומיה האישית של האדם, היצירתיות הקיימת בו וחופש הביטוי שלו. מדובר בזכות מאתגרת – שכן היא נתפסת כנובעת מתכונות מולדות ולכאורה אינה ברת חלוקה, אך מושפעת גם מחיי המשפחה.
המצאות טכנולוגיות, חדשניות ומועילות לשימוש תעשייתי שנרשמות במרשם הפטנטים ובעלות זמן קצוב על פי חוק שבו נמנע מאחרים להשתמש באמצאה. יש חשיבות רבה לחלון הזמן המוגבל שבו ניתנת ההגנה על הפטנט – שכן מדובר למעשה בזכות בלעדית המקנה לבעליה יכולת להדיר אחרים.
שם, מותג, לוגו, עיצוב או ביטוי הגורם להבחין בין מוצר או שירות אחד לאחר. סימן המסחר מאפשר למותג לבנות לעצמו מוניטין, לבדל עצמו מאחרים ולקדם כך עסקים.
אופציות מקנות לעובד בחברה זכות לרכוש מניות של החברה במועדים ידועים מראש ובמחירים קבועים, בד״כ כתגמול או תמריץ להשקיע בעבודה למשך זמן ארוך. טיבה ואופייה של האופציה הופך אותה לסוגיה ייחודית בחלוקת הרכוש המשותף – המושפעת מדרך ומטרת הענקת האופציה, תפקודו של העובד בעתיד ועוד.
מניות בחברה למעשה מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה באסיפה, השתתפות בחלוקת דיבידנדים והשתתפות בשיירי החברה בפירוק. הן מקנות יכולת לכוון את פעילות החברה כמו גם להשתתף ברווחיה. חלוקת מניות בפועל הינה תהליך מורכב – ניתן למכור אותן ולחלק את התמורה, ניתן להתחלק בהן בעין (אך בכך משתמרת מערכת יחסים בין הצדדים, שמהווים בעלי מניות באותה החברה) או שצד אחד יכול למכור לצד השני. בתהליך החלוקה חשוב להעריך את שווי המניות במועד הקובע.
דילוג לתוכן