מזונות אישה בוגדת

מזונות של אישה בוגדת

בגידה בין בני זוג הינה מצב בעייתי העלול להביא לגירושין ולהשלכות משפטיות חמורות. קיים הבדל משמעותי בין השלכות מעשה הבגידה על ידי הגבר לבין מעשה בגידה שנעשה על ידי אישה. כחלק מהשלכות מעשה הבגידה קיימת השפעה ישירה על סעד מזונות אישה. על פי ההלכה היהודית בעל מחויב לשלם לאשתו מזונות כל עוד הם נשואים אך, אם יוכיח על ידי הבעל באופן חד משמעי כי האישה בגדה בו עשויה האישה לאבד את זכותה למזונות מבעלה. לעומת זאת, כאשר הבעל נמצא בוגד באשתו לא תתקיים פגיעה לעניין המזונות או כל פגיעה כלכלית אחרת. עם מרוצת הזמן נוספה אפשרות לתביעה נזיקית לאישה בשל בגידת הבעל כמו לדוגמת עוגמת נפש שנוצרה בעקבות הבגידה וכדומה.

על מנת שהגבר יקבל פטור מתשלום מזונות אישה קיימות שתי רמות לבגידה לפי שפה משפטית. הראשונה, “מעשה כיעור”  הינו מעשה שעשתה האישה ובכך העלתה חשד כי זנתה תחת בעלה למרות שאין עדין למקרה. חשוב לציין כי לא כל מעשה לא צנוע הוא מעשה כיעור. הרמה השנייה, אישה שזנתה תחת בעלה במעשה הכוונה היא למעשה ניאוף שביצעה באישה וקיימה יחסי ניאוף עם גבר אחר. במקרה כזה על הבעל לגרש אותה ולא לחיות עמה חיי אישות. אישה אינה יכולה להתחתן עם האיש עמו בגדה בבעלה.

פרט להבדל הקיים בפסיקת מזונות בין בגידה של גבר לאישה קיים שוני בחיוב הגט. בישראל, ניתן להתגרש בשתי דרכים אחת בהסכמת הצדדים השנייה כאשר אחד הצדדים מוכיח עילה לגירושין (כמו בגידה). במצב בו מוכח עילה לגירושין בית הדין הרבני מוסמך לחייב בגט. כאשר אישה בוגדת בבעלה והעניין מוכח בבית המשפט בית הדין הרבני יחייב את האישה בגט. מנגד, שהבעל בוגד באשה גם אם הבגידה הוכחה בבית משפט לא מחייב כי בית המשפט יחייב את הבעל למתן גט. הבעל יכול לבקש מחילה ולדרוש שלום בית גם אם האישה מעוניינת בגט.

במקרי בגידה ישנה חשיבות רבה לאיזו ערכאה פונים. בעניינים אלו מטפלים בית המשפט לענייני משפחה וכן בית משפט רבני בעזרת סמכות מקבילה. על פי החוק בישראל כאשר מגיעה לבית המשפט לענייני משפחה סוגיה בדיני מזונות עליה לפסוק על פי הדין העברי ולכן הוא מוסמך לשלול מזונות אישה בוגדת. כמו כן, כאשר דנים בעניין בבית משפט רבני ישנה אופציה לשלילת מחצית מהזכויות הסוציאליות של הגבר.

לסיכום ניתן לראות כי קיימות השלכות רבות על בגידה בקרב בני זוג בעיקר כלפי האישה. במקרים בהם הבעל מוכיח מעל לכל ספק כי אשתו בגדה בו האופציה למזונות אישה שבגדה בבעלה לא קיימת כלל. אך במקרים בהם גם הבעל בגד באשתו בית המשפט לא ישלול מהאישה את זכותה למזונות ולא יטיל עליה סנקציות בעקבות בגידתה קיימת אשמה הדדית.

דילוג לתוכן